Йонизиращо лъчение

Днес знаем добре, че огромен източник на електромагнитно лъчение е земята, че фотонитеносят електричен заряд и бомбардират полюсите, че слънцето е сериозен инфрачервен и радиоактивен източник, а също и че се носят из вселената редица енергийни и вълнови импулси. Те формират най-общо фона на излъчванията около нас. Това йонизиращо лъчение нанася директно травми.